asbest-controle.nl is een inititief van
FIND Bedrijven

Volg ons via...

...je favoriete reader met

...het netwerk op

...social media op

Asbest nieuwsfeed

Berichten ophalen...

Links

Weblinks

Websites van Find BedrijvenFind Asbestinventarisatie

Find Asbestinventarisatie is de vooroploper in het beperken van uw risico's. Gespecialiseerd en gecertificeerd in het verrichten van asbest-inventarisaties en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in de SC540-norm.

Find Inspecties & Analyses

Find Inspecties & Analyses is een Milieu Onderzoek Organisatie actief op het gebied van asbest risico beoordelingen, asbestmetingen, eindcontroles, omgevingsmetingen en asbestmateriaalonderzoek.

Kennisplatform Asbest

Asbest-controle.nl is het Nederlandse Kennisplatform waar alle asbest actualiteiten worden behandeld op het gebied van de asbestproblematiek.

Asbestinformatie

Alle antwoorden over asbest, asbestonderzoek, asbestverwijdering, asbestinventarisatie, toepassing, risico en wetgeving.

Algemene websites

Startpagina

http://asbest.startpagina.nl startpagina over asbest.

Overheid en geralteerde instanties

www.vrom.nl site van het Ministerie van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu.
www.minszw.nl site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
www.senternovem.nl SenterNovem is een agentschap van het ministerie van Economische Zaken.
www.ascert.nl site van het Centraal College van Deskundigen Asbest.
www.iwiweb.nl site van Inspectie Werk en Inkomen.
www.szw.nl site van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
www.ez.nl site van het Ministerie van Economische Zaken.
www.lom.nl site van het Landelijk Overleg Milieuhandhaving.
www.vng.nl site van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

www.ascert.nl site van Stichting Certificatie Asbest.
www.infomil.nl is onderdeel van SenterNovem.
www.nen.nl is een Nederlandse Norm; het Nederlandse Normalisatie-instituut en Stichting NEC.

Wikipedia

http://nl.wikipedia.org/wiki/Asbest pagina over asbest van Wikipedia.


Delen via social media:

finish