asbest-controle.nl is een inititief van
FIND Bedrijven

Volg ons via...

...je favoriete reader met

...het netwerk op

...social media op

Asbest nieuwsfeed

Berichten ophalen...

Diensten

Asbestinventarisatie

Er geldt een publiekrechtelijke verplichting op grond van het Asbestverwijderings-besluit en de Gemeentelijke verordening om in aanmerking te komen van een sloop- en/of renovatie vergunning bij uw gemeente.
 

DIENSTEN / WERKZAAMHEDEN

Find Asbestinventarisatie staat bekend om zijn vakinhoudelijke kennis en jarenlange ervaring. Gespecialiseerd in het inventariseren van complexe gebouwen, fabrieken en grootschalige bouwwerken. Mede door een heldere en overzichtelijke geautomatiseerde rapportage kan een opdrachtgever snel een kostenraming doen opstellen.

De werkgever die de volgende werkzaamheden uitvoert, moet in het bezit zijn van een asbestinventarisatie: 

 • het slopen van een bouwwerk of object waarvan hij weet dat er asbest in zit;
 • het verwijderen van asbest uit een bouwwerk of object;
 • het opruimen van materialen of producten na een incident. 

Let op: als er geen inventarisatie is, maar hij heeft het vermoeden dat er asbest aanwezig is, moet er alsnog een inventarisatie worden uitgevoerd.

Dit geldt niet als het gaat om:

 • objecten of bouwwerken van na 1 januari 1994;
 • waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen, mantelbuizen, voorzover onderdeel van ondergrondse, openbare gas-, water- en rioolleidingnet;
 • rem- en frictiematerialen;
 • geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;
 • asbesthoudende verwarmingstoestellen;
 • beglazingskit die is verwerkt in de constructie van kassen;
 • pakkingen uit verbrandingsmotoren;
 • pakkingen of delen uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen < dan 2250 kilowatt.
 • wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen Wms.Op grond van de inventarisatie wordt vastgesteld in welke risicoklasse de werkzaamheden vallen. De resultaten van de inventarisatie en de indeling in risicoklasse moeten worden opgenomen in een asbestinventarisatierapport. 

Dit rapport en de inventarisatie moeten zijn opgesteld door een bedrijf dat in bezit is van het certificaat asbestinventarisatie (SC 540). Een kopie van het rapport moet worden overhandigd aan het bedrijf dat het asbest verwijdert.

Meestal zal de opdrachtgever het inventarisatierapport, dat hij heeft moeten laten maken, aan de werkgever overhandigen. Gebeurt dit echter niet, dan zal de werkgever zelf alsnog een asbestinventarisatierapport moeten laten opstellen.

Voor de volledige rangschiking, noemen wij hieronder de typen asbestinventarisatie(s). 

Asbestinventarisatie Type O 

De Type O asbestinventarisatie is bedoeld bij de ver- of aankoop van een pand of woning.  Deze inventarisatie, vroeger bekend als quickscan, wordt uitgevoerd zonder destructief onderzoek.
Het betreft enkel een visuele asbestbeoordeling op de aanwezigheid van asbestverdachte materialen. Door middel van de rapportage kan er een kostenraming worden opgesteld welke gebruikt kan worden bij een eventuele overdracht. 

Asbestinventarisatie Type A 

De Type A asbestinventarisatie is geschikt voor de aanvraag van een sloop- en/of renovatie vergunning bij uw gemeente. Het te slopen en/of renoverende bouwwerk wordt onderzocht op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd met licht destructief onderzoek. Type A inventarisatie is uitermate geschikt voor de mutatiewoningen (woningcorporaties) en renovatiewoningen. 

Asbestinventarisatie Type B 

De Type B asbestinventarisatie is een aanvulling op de Type A asbestinventarisatie. Wanneer er tijdens de inventarisatie Type A een redelijk vermoeden bestaat dat er verborgen asbest in het bouwwerk aanwezig is welke niet met licht destructief onderzoek is te onderzoeken is de opdrachtgever wettelijk verplicht om een vervolg onderzoek te doen uitvoeren in de vorm van een Type B.  

Deze voorwaarde maakt ook deel uit van de verleende vergunning door de gemeente. Door middel van zwaar destructief onderzoek worden de diep asbestverdachte verborgen bronnen geïnventariseerd. Dit kan ook wanneer er al sloop- en/of renovatie werkzaamheden hebben plaatsgevonden.
 
Type A en Type B asbestinventarisatie zijn geschikt voor de aanvraag voor sloop- en/of renovatie vergunningen bij uw gemeente.
Met behulp van het inventarisatie rapport kan een kostenraming worden opgesteld voor eventuele asbestverwijderingswerkzaamheden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Find Bedrijven en/of bel met een van onze asbestdeskundigen op 0513 - 653 318.


Lees verderPagina's

1. Asbestinventarisatie

2. Vrijgave metingen


Delen via social media:

finish