asbest-controle.nl is een inititief van
FIND Bedrijven

Volg ons via...

...je favoriete reader met

...het netwerk op

...social media op

Asbest nieuwsfeed

Berichten ophalen...

Asbest-controle.nlFind Bedrijven is de Marktleider voor Noord- & Midden Nederland.
Specialist in asbestonderzoek, asbestinventarisaties, asbest analyses, asbest monstername en eindcontroles.

 

Asbest-controle.nl is het Nederlandse Asbest Kennisplatform (NAK) op het gebied van de asbestproblematiek.

Deze website is een initiatief van Find Inspecties & Analyses en Find Asbestiventarisatie.
Beide onderzoek organisaties maken onderdeel uit van de groep Find Bedrijven.

Asbest-controle.nl zal periodiek de veranderingen op het gebied van asbest hier voor een allen publiceren om de actuele stand van zaken nauwlettend te kunnen volgen. Ook u kunt uw voordeel hier mee opdoen!
 
Verder is de website opgebouwd uit meerdere subpagina's welke zeker de moeite waard zijn om eens rustig door te lezen.

Zoals menig asbestdeskundige weet is de wet- & regelgeving op asbestgebied in Nederland steeds aan het veranderen.
Zo zijn er positieve en/of negatieve veranderingen te noemen.

Door middel van een enquête welke door Find Bedrijven in december 2012 is verstuurd aan haar opdrachtgevers bleek dat er nog vele aspecten onduidelijk waren.
Heeft dit te maken met het actualiseren van de kennis van deze bedrijven?

Wij kunnen u melden dat er nog vele grijze gebieden zijn welke onoverzichtelijk te noemen zijn en dat er in het loopjaar 2013 en 2014 nog aanpassingen zullen worden doorgevoerd.

Op basis van deze constateringen heeft Find Bedrijven besloten om haar opdrachtgevers te voorzien van een asbest-update.

Allen in het belang voor een kwaliteitsverbetering en het voorbereiden op de nieuw komende veranderingen.

Zo worden er in 2013 al enkele veranderingen doorgevoerd.

Deze actualiteiten kunt u aantreffen onder het kopje ACTUALITEITEN.

Dit heeft voor zowel de asbestverwijderingsbedrijven (SC-530) en voor de asbest-inventarisatiebedrijven (SC-540) nogal een impact op basis van de bedrijfsvoering.

Op basis van deze nieuwsbron proberen wij een ieder te actualiseren en scherp te houden.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Find Bedrijven op het nummer
0513 - 65 33 18 en/of het contactformulier gebruiken. Een medewerker van ons neemt zo spoedig mogelijk telefonisch contact met u op!!

 

                                      


Delen via social media:

finish